•    
    •  
     شكايت
     مشخصات مشتري
     نام و نام خانوادگی : *نام پدر : *
     کد ملی : *شماره شناسنامه : *
     پست الکترونيک :
     به عنوان نمونه info@domain.com
     تلفن ثابت : *
     به عنوان نمونه 02188888888
     تلفن همراه : *
     به عنوان نمونه 09121111111
     استان محل سکونت : *نشانی پستی :
     آیا در بانک دارای حساب می باشید؟ *
     مشخصات شكايت
     شکايت از : *
     استان : *
     شعبه / اداره مرکزی : *
     نوع شکایت : *
     متن شکایت : *
     مستندات :
     هیچ فایلی انتخاب نشده است

     حداکثر حجم فایل می بایست 10M باشد. نام فایل بایستی انگلیسی باشد.
     كد امنيتي: *