•    
    •  
     انواع تسهيلات و تعهدات ريالي
     بانك ايران زمين برآن است كه بارعايت كامل قوانين ومقررات پولي و مالي كشور، تجربيات برتر بين المللي را به كاربندد، خدمات در بالاترين استانداردهاي كيفي ارايه شود و با استفاده از نوآوري ها و فن آوري­هاي روز دنيا به لحاظ عمليات وكارايي ، جزو بانك هاي خصوصي پيشرو كشور باشد و راهكارهاي بانكي و مالي كامل به همه مشتريان ارزشمند ايران زمين ارائه نمايد.
     يكي از اهداف اساسي و مهم بانك ايران زمين ، اعطاي تسهيلات اعتباري در چارچوب نظام بانكداري اسلامي و براساس مقررات قانون عمليات بانكداري بدون ربا مي باشد.

      

     براي مشاهده انواع تسهيلات بر روي اينجا كليك نماييد.