•    
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     خدمات اينترنتي كارت
     خدمات اينترنتي كارت
     به منظور حفظ امنيت اطلاعات كارت خود به موارد زير توجه فرمائيد:
     براي ورود به خدمات اينترنتي كارت از وجود قفل امنيتي بر روي صفحه اول مطمئن شده و در صورت عدم وجود آن از ورود اطلاعات خودداري نمائيد.
     • زمان وارد نمودن كد CVV2 و رمز دوم اينترنتي كارت حتماً  از كيبورد مجازي تعبيه شده بر روي صفحه مورد نظر استفاده نمائيد.
     • از پرداخت هاي الكترونيكي از طريق سايت هايي كه براي موسسات غير معتبر و ناشناس در اينترنت مشغول به فعاليت  ميباشند، جداً خودداري فرماييد.
     • حتي الامكان از كافي نت هاي غير معتبر براي پرداختهاي اينترنتي استفاده نشود و در صورت نياز براي ورود اطلاعات كارت.
     • ازصفحه كليد مجازي استفاده نمائيد.
     • به منظور افزايش امنيت حساب هاي خود هر چند وقت يكبار نسبت به تغيير رمز دوم اينترنتي اقدام نماييد.

      

     سرويس هاي خدمات اينترنتي كارت هاي بانك ايران زمين:
     •  موجودي
     • صورتحساب (4 گردش آخر)
     • انتقال وجه كارت به كارت
     • پرداخت قبض (عادي و دسته اي)
     • مشاهده قبوض
     • سرويس پرداخت (خريد شارژ سيم كارتهاي اعتباري)
     • مسدودي كارت
     • پرداخت اقساط تسهيلات
     • مشاهده خريدها

      

     سرويس هاي خدمات اينترنتي كارت هاي عضو شتابي:
     •  پرداخت قبض (عادي و دسته اي)
     • مشاهده قبوض
     • سرويس پرداخت (خريد شارژ سيم كارتهاي اعتباري)
     • مشاهده خريدها

      

     ورود به خدمات اينترنتي كارت