•  
   بازدید مدیریت شعب استان کرمان بانک ایران زمین از شرکت کوکا کولا کیش
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
   تعداد بازدید: ۳۲۵
   بازدید مدیریت شعب استان کرمان بانک ایران زمین از شرکت کوکا کولا کیش
   جلسه ای مشترک با حضور خواجوئی مدیریت شعب استان کرمان و مدیرعامل شرکت کوکاکولا کیش تشکیل شد.

   به گزارش روابط عمومی: خواجوئی مدیرشعب استان کرمان به اتفاق زارعی رئیس شعبه گلستان کیش از شرکت کوکاکولا کیش بازدید بعمل آورد.
   در این بازدید مدیرشعب استان ضمن تبریک سال جدید نسبت به معرفی خدمات بانک پرداخته و در پایان این جلسه در خصوص همکاری هر چه بیشتر بین بانک و مشتریان کلان مباحثی مطرح و تبادل نظر شد.