•  
   انتصاب سرپرست مدیریت امور حقوقی بانک ایران زمین
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
   تعداد بازدید: ۴۵۲
   انتصاب سرپرست مدیریت امور حقوقی بانک ایران زمین
   سرپرست مدیریت امور حقوقی بانک ایران زمین منصوب شد.

   به گزارش روابط عمومی: طی حکمی از سوی عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین اویس رحیمی به عنوان سرپرست مدیریت امور حقوقی این بانک منصوب شد.
   در حکم پور سعید خطاب به رحیمی آمده: موفقیت شما را برای بکارگیری مجموعه عوامل و امکانات در جهت انجام وظایف و مسئولیتهای محوله و تحقق اهداف عالیه بانک از خداوند متعال مسئلت دارم .