• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • برگزاری دوره بانکداری داخلی 2 در استان اصفهان

   برگزاری دوره بانکداری داخلی 2 در استان اصفهان

   برگزاری دوره بانکداری داخلی 2 در استان اصفهان

   دوره آموزش بانکداری 2 ویژه کارکنان شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال بختیاری برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی: افزایش دانش تخصصی کارکنان مدیریت شعب استان اصفهان هدف اصلی برگزاری این دوره ها است و با ارتقای دانش و مهارت تخصصی و تأمین نیازهای اولیه کارکنان، موجب افزایش بازده کاری همکاران و بهره وری سازمان می‌شود.
   بهزاد ترویجی کفیل معاون مدیریت شعب استان در ابتدای شروع این دوره با تشریح ضرورت کسب دانش و ارتقاء اطلاعات مورد نیاز همکاران، اهمیت یادگیری مطالب مرتبط با بانکداری در زمینه شغل و حرفه کاری را مهم عنوان و دقت نظر در مسائل و استفاده از امکانات آموزشی موجود و همچنین مشارکت کلیه همکاران در کارگاه آموزشی را خواستار و بر اهیمت آن تاکید نمود.
   در این دوره آموزشی که همکاران شعب شهر اصفهان بصورت حضوری و شعب شهرهای شهرضا، سمیرم،گلپایگان، قم و شهرکرد از طریق ویدئو کنفرانس در این دوره شرکت کردند.
   ارائه تعاریف دقیق تجهیز و تخصیص منابع،ضوابط و اصول کلی در بررسی تسهیلات اعطایی،ابزار های جدید و مشتقه تامین منابع در عقود اسلامی از جمله مهم ترین رئوسی است که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: