•    
    • سامانه پيگيري تراكنش هاي ناموفق
     به سامانه پيگيري تراكنش هاي ناموفق بانك ايران زمين خوش آمديد. در صورتي كه موفق به انجام تراكنش خود نشديد در اين بخش مي توانيد با ورود اطلاعات تراكنش خود مسئولين بانك را مطلع نماييد. درخواست شما در اسرع وقت توسط بانك بررسي شده و شما توسط همين سامانه مي توانيد از نتيجه تراكنش خود مطلع گرديد.

                                                          " مشتريان محترم لطفا دقت فرمائيد در صورت ثبت ناقص و عدم دريافت كد رهگيري فرم شما قابل پيگيري نمي باشد"