• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • روسای ادارات
   آقای ابراهیم کسنویه

   آقای اصغرامیرشکری
   رئیس اداره تدارکات

   رئیس اداره آموزش
   آقای حسن خدادادزاده
   رئیس اداره حفاظت و انتظامات

   رئیس اداره خزانه داری


   آقای محمود طیبان

   آقای محمد حسین حاجی زکی
   رئیس اداره پیگیری و وصول مطالبات

   رئیس اداره نظارت بر اعتبارات


   آقای احمد ایرجی زاده

   آقای مجید بیات
   رئیس اداره بانکداری مجازی

   رئیس اداره توسعه نرم افزار

   آقای رضا عابدینی

   آقای حمیدرضا ابوالفتحی
   رئیس اداره مهندسی و املاک

   رئیس اداره آمار و اطلاعات اعتباری


   آقای علی گلشنیان

   آقای سید یوسف شمسی
   رئیس اداره خدمات

   رئیس اداره حسابداری مدیریت، مدیریت بودجه و گزارش ها


   آقای محسن آشفته پور

   آقای محمود ساوسی
   رئیس اداره حسابداری مالی

   رئیس اداره کارت و شبکه پرداخت


   آقای شهرام سامت

   آقای مجید امیدی نژاد
   رئیس اداره امنیت اطلاعات

   رئیس اداره بازرسی اجرائی و عملیاتی


   آقای سید مهدی دبیری

   خانم روزیتا مظفری گیلانی
   رئیس اداره تطبیق با قوانین و مقررات

   رئیس اداره پیگیری و دعاوی


   خانم مهستی نعیمی

   خانم عطیه کیان راد
   رئیس اداره خدمات حقوقی، قراردادها و استعلامات

   رئیس اداره پایگاه داده ها


   آقای زمانی کشتلی

   آقای مجید طلایی
   رئیس اداره زیر ساخت

   رئیس اداره توسعه و تحقیق


   خانم آزیتا کاملی علمداری

   خانم فرشته متقی
   رئیس اداره عملیات ارزی و حسابداری ارزی

   رئیس اداره امور کارکنان و و خدمات رفاهی


   آقای علی طاهری

   آقای ایوب یزدانی
   رئیس اداره اعتبارات

   رئیس اداره ارزیابی استراتژیک


   آقای روح اله بحریار

   آقای مهدی رنجبر
   رئیس اداره بهسازی سازمان

   رئیس اداره فرآیندها و بهبود روش ها


   آقای محمد هاشمی

   آقای رحیم قسیمی
   رئیس اداره ارتباطات و تبلیغات

   رئیس اداره پشتیبانی نرم افزار


   آقای سید پیمان اسدی
   آقای مسیح بهراد
   رئیس اداره برنامه ریزی استراتژیک
   رئیس اداره ارزیابی عملکرد کارکنان


   آقای قاسم رئیسی

   آقای محمد امین محمد زمانی
   رئیس اداره ریسک

   رئیس اداره داده کاوی و هوش تجاری
   آقای پیمان صالحی مورکانی

   آقای کوروش ملک محمدی
   رئیس اداره حفاظت پرسنلی

   رئیس اداره حسابرسی داخلی
   آقای حسین سماوات

   آقای حسین ضیاپوریان
   رئیس اداره حفاظت فناوری اطلاعات

   رئیس اداره کنترل و نظارت سیستمی
   آقای علیجان محمدی

   خانم مریم شجاعی
   رئیس اداره خزانه داری ارزی

   رئیس اداره بین الملل و روابط با کارگزاران


   آقای علیرضا غیاثی


   رئیس اداره توسعه سرمایه گذاری