• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • * منشور اخلاقی کارکنان بانک ایران زمین *
   * منشور اخلاقی کارکنان بانک ایران زمین *
   "با مردم به زبان خوش سخن بگویید"
   ما کارکنان بانک ایران زمین شاکر درگاه خداوند بزرگ هستیم که نعمت گام نهادن در مسیر خدمت به مردم ایران زمین را بر ما ارزانی داشته است، راهی که مقصد نهایی ان رضایت اوست.
   از این رو با ایمان به خالق هستی و در جهت حفظ کرامت انسانی مراجعان، خود را پایبند به منشور اخلاقی مطابق با مفاد زیر می دانیم:
   ـــــ با توکل به خدای منان و با ایمان به اراده خالق هستی به ارائه خدمات بانکی به مشتریان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امور خود می دانیم.
   ـــــ مشتریان بانک را سرمایه واقعی تلقی نموده و حفظ کرامت، عزت و احترام به مراجعان را از وظایف اصلی رفتار سازمانی می دانیم.
   ـــــ با رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی و حذف تشریفات زائد، خواسته های مشتریان را در چارچوب وظایف قانونی بررسی و با دقت و سرعت اقدام می نمائیم.
   ـــــ به فرهنگ، آداب و رسوم و تعتقادات مشتریان و سهامداران احترام گذاشته و با رفتار منصفانه، وظایف محوله را به موقع انجام می دهیم.
   ـــــ بر این باوریم که کلید اصلی ارائه خدمات روزآمد و استانداراد به مشتریان، از فناوری های روز بانکداری الکترونیکی و دیجیتال می باشد و در این راستا به شکلی عمل می کنیم که مشتریان کمترین نیاز را برای مراجعه به شعب بانک داشته باشند.
   ـــــ بر این باوریم مبنای ارزیابی عملکردمان و میزان رضایتمندی مشتریان می باشد.
   ـــــ مصممیم که در ترویج فرهنگ تکریم و پاسخگویی صادقانه به مردم، پیشگام باشیم و الگویی موفق از کار گروهی و مشارکت جمعی را در انجام وظایفمان ارائه نمائیم.
   ـــــ استمرار یادگیرندگی و دانش افزایی، پشتکار و مسئولیت پذیری در حسن انجام وظیفه را همواره مورد توجه قرار می دهیم.
   ـــــ اجرای کلیه تعهدات و قراردادها، تحت حاکمیت قانوان و عرف مسلم، آشکار باشد یا پنهان، وظیفه ذاتی و تکلیف خود می دانیم.
   ـــــ رعایت کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا را در ارائه خدمات بانکی، وظایف قانونی و سازمانی می دانیم.
   ـــــ جلوگیری از اسراف و تضییع اموال بانک را به عنوان یک اصل تلقی نموده و همواره خود را ملزم به حفظ منافع ملی و سازمانی می دانیم.
   ـــــ رعایت قوانین و مقررات و مقابله با عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم، براساس اصل شناخت مشتریان ضروری بوده و برای حفظ منافع متعالی و بلند مدت کشور، باید حداکثر تلاشمان را در تعهد کامل به رعایت آن به کار گیریم.
   ـــــ استفاده مؤثر از نظرات، پیشنهادها و انتقادات از سوی همکاران و مشتریان را ارج نهاده و از آن به عنوان یکی از فرصت های راهبردی در جهت ارتقاء خدمات بانکی استقبال می نمائیم.
   ـــــ ما به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ بانک با وقوف به اهمیت و نقش این بنگاه اقتصادی در پیشرفت جامعه تلاش می نماییم تا در کنار سایر همکاران در راه اعتلای جامعه و تحقق توسعه همه جانبه و پایدار قدم برداشته و در تقویت غرور ملی و دینی کشور سهیم باشیم.
   ـــــ ایران زمین خانه ماست و برای پایداری و اعتلای نام آن همواره با تمام وجود تلاش می کنیم.