• سامانه پیگیری تراکنش های ناموفق
      به سامانه پیگیری تراکنش های ناموفق بانک ایران زمین خوش آمدید. در صورتی که موفق به انجام تراکنش خود نشدید در این بخش می توانید با ورود اطلاعات تراکنش خود مسئولین بانک را مطلع نمایید. درخواست شما در اسرع وقت توسط بانک بررسی شده و شما توسط همین سامانه می توانید از نتیجه تراکنش خود مطلع گردید.
      " مشتریان محترم لطفا دقت فرمائید در صورت ثبت ناقص و عدم دریافت کد رهگیری فرم شما قابل پیگیری نمی باشد"
      " "