• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • نصب نرم‌افزار دستور پرداخت گروهی پایا
   نرم افزار دستور پرداخت گروهی این امکان را برای مشتریان بانک فراهم می‌آورد تا بتوانند با استفاده از این قابلیت دستورهای پرداخت گروهی خود را در قالب یک فایل به بانک ارائه دهند.
   از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار می‌توان به دسترسی در هرجای دنیا، افزایش دقت، قابلیت ویرایش فایل‌ها، قابلیت بررسی و شناسایی شباهای وارد شده، تعیین سطوح دسترسی برای افراد و سازمان‌ها جهت بارگذاری فایل پایا و تاییدیه پرداخت و گزارش گیری اشاره کرد.
   براساس این گزارش نرم افزار مذکور برای مشتریان بانک به منظور تولید فایل دستور پرداخت گروهی ایجاد گردیده است که مستقل از پایگاه داده می باشد و از سوی بانک در اختیار مشتریان قرار می گیرد تا فایل دستور پرداخت گروهی توسط ایشان تهیه و به بانک ارائه گردد. 
   مشتریان می توانند پس از مطالعه دقیق دستورالعمل طرح با تکمیل فرم مربوطه و تحویل فایل به شعبه بانک ایران زمین از این خدمت بهره مند گردند.

   دانلود راهنمای نرم افزار

   دانلود نرم افزار