• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • پایانه فروشگاهی
   پایانه فروشگاهی
   دستگاه کارتخوان یا پوز دستگاهی است که از طریق ارتباط تلفنی یا شبکه ای با سیستم شاپرک مرتبط است و امکان انتقال خودکار مبلغ خرید، دریافت موجودی و پرداخت قبوض را فراهم می کند؛ به این ترتیب که با استفاده از این دستگاه پول از حساب خریدار به حساب فروشنده منتقل می شود.
    
    خدماتی که توسط بانک ایران زمین در پایانه های فروشگاهی ارائه می گردد به شرح ذیل می باشد:
   • خرید کالا و خدمات
   • دریافت موجودی کارت مشتری
   • پرداخت کلیه قبوض
   • خرید اعتبار برای تلفن‌های همراه
    پیگیری مغایرت:
   چنانچه وجوه مربوط به تراکنش هایی که رسید موفق آنها را دستگاه کارت خوان صادر نموده است پس از گذشت 72 ساعت به حساب دارندگان دستگاه کارت خوان واریز نشده باشد، صاحبان فروشگاهها میتوانند از طریق شماره 27636000-021 مغایرت مربوطه را پیگیری نمایند .
   دارندگان کارت می توانند در صورت بروز هرگونه مغایرت در تراکنشهای الکترونیک خود، از طریق تماس با شماره 29911-021 نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند.