• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • پایانه شعبه ای
   پایانه شعبه ای
   دستگاه کارتخوان یا پوز شعبه ای دستگاهی است که از طریق ارتباط شبکه ای به سوئیچ بانک و سیستم شتاب مرتبط است و امکان برداشت وجه، دریافت موجودی و انتقال وجه را فراهم  می کند.
    خدماتی که توسط بانک ایران زمین در پایانه های شعبه ای ارائه می گردد به شرح ذیل می باشد:
   • برداشت وجه
   • دریافت موجودی
   • انتقال وجه شتابی
    پیگیری مغایرت :
   در صورت هر گونه مغایرت در پایانه های شعب با واحد مغایرت سیستم با شماره 26401532-021 تماس حاصل نمایید.