• تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 97/04/07

   تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 97/04/07

   تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 97/04/07

   نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 در ساعت 16:00روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 تشکیل شد.

   پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ 97/03/24، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با حضور 75.81% از سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 در محل تهران، بزرگراه حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، سالن اجتماعات هتل ارم تشکیل شد.

   انتخاب هیأت رئیسه مجمع:
   با عنایت به ماده 101 قانون تجارت و ماده 47 اساسنامه شرکت، آقای سیدمحمد آقامیری با رأی اکثریت سهامداران بعنوان رئیس مجمع تعیین و با دعوت ایشان نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس و بازرس قانونی در جایگاه حاضر شدند و با اعلام میزان حضور سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان، رسمیت جلسه اعلام گردید.
   سپس برای انتخاب دیگر اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:
   1. آقای علیرضا امیرحسنخانی به عنوان ناظر مجمع
   2. خانم شهره یادگاری به عنوان ناظر مجمع
   3. آقای مجید رضی زاده به عنوان منشی مجمع

   تصمیمات جلسه:
   پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 (موضوع بند یک دستور جلسه) توسط مدیرعامل محترم بانک و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، موارد زیر به تصویب رسید:
   بند2) صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 بانک با اکثریت مطلق آراء حاضرین به تصویب مجمع عمومی رسید.
   بند3) مؤسسه حسابرسی فاطر با شماره ثبت 2391 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شماره ثبت 3309 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 96 انتخاب شدند.
   بند4) روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های بانک با اکثریت آراء انتخاب گردید.
   بند5) پس از رأی گیری از حاضرین در مجمع، اشخاص ذیل به مدت 2 سال به سمت اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند:
   الف ) اعضای اصلی
   1. آقای بهروز زارع
   2. آقای علیرضا قیطاسی
   3. آقای عبدالمجید پورسعید
   4. آقای مجتبی شیروانی هرندی
   5. آقای سعید قربانی
   ب) عضو علی البدل
   1. آقای سیدحسن سلطانی فیروز

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: