• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 15/98/ پ

   آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 15/98/ پ

   آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 15/98/ پ

   بانک ایران زمین در نظر دارد نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری شعب خود را از طریق مناقصه عمومی برگزار کند.

   مناقصه گزار: بانک ایران زمین
   موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری به شرح جدول زیر:

   ردیف
   برند
   نوع تجهیز
   مشخصات
   1
   Vivotek
   Camera
   مطابق اسناد مناقصه
   2
   IDIS
   Camera
   مطابق اسناد مناقصه
   3
   Sandisk 128 GB
   Micro SD
   Ultera , Class 10 100MBps
   4
   Vicco 128 GB
   Micro SD
   Class10 U3 90MBs Final600x ,
   5
   Transcend 128 GB
   Micro SD
   300s , Class 10 95MBs
   6
   Western Digital,Segate
   HDD
   SATA 6 TB

   سپرده شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 1/250/000/000 ریال (یک میلیاردو دویست و پنجاه میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی(غیر از بانک ایران زمین) و یا فیش واریزی به حساب شماره 2-122559-13-198 به نام مزایده و مناقصه در وجه امور مالی بانک ایران زمین نزد شعبه مرکزی میرداماد کد 500 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ایران زمین).
   مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه، ارائه معرفی نامه و فیش واریزی 500/000 ریال به حساب شماره 2-122559-13-198 به نام مزایده مناقصه امور مالی بانک ایران زمین قابل واریز در کلیه شعب بانک ایران زمین.
   محل دریافت اسناد مناقصه: تهران، بلوار میرداماد، نبش شمس تبریزی شمالی، ساختمان بانک ایران زمین، طبقه همکف واحد 3
   مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 16:00 روز دوشنبه 1398/10/16 است.
   مهلت ارسال مدارک مناقصه (پاکات) تا ساعت 16:00 روز شنبه 1398/10/28 است.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: