• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • کمیته انضباطی کارکنان بانک ایران زمین انتخاب شدند

   کمیته انضباطی کارکنان بانک ایران زمین انتخاب شدند

   کمیته انضباطی کارکنان بانک ایران زمین انتخاب شدند

   اعضای کمیته انضباطی کارکنان بانک ایران زمین برای فعالیت در دوره جدید به مدت 3 سال انتخاب شدند.

   به گزارش روابط عمومی: با آرای کارکنان و تایید عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین اعضای کمیته انضباطی کارکنان و سرپرستان بانک انتخاب شدند.

   لازم به ذکر است سیدحسن سلطانی فیروز رئیس هیات مدیره بانک به عنوان نماینده هیات مدیره و اویس رحیمی مدیرامور حقوقی به عنوان نماینده مدیرعامل در جلسات کمیته حضور خواهند داشت.

   اسامی نمایندگان به شرح زیر است:

   نمایندگان سرپرستان:

   1. مجتبی قناعتیان عضو اصلی نماینده سرپرستان
   2. محمدحسین مس فروش عضو علی البدل نماینده سرپرستان

   نمایندگان کارکنان

   1. علی گلشنیان عضو اصلی نماینده کارکنان
   2. حمیدرضا رودپشتی عضو اصلی نماینده کارکنان
   3. پژمان اکبرزاده پولادی عضو علی البدل نماینده کارکنان
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: