• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین برگزارشد

   مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین برگزارشد

   مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین برگزارشد

   در مجمع فوق العاده عمومی بانک ایران زمین با تنفیذ افزایش سرمایه موافقت شد.

     
       مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین بعد از ظهر روز چهارشنبه 15/8/92 در سالن تلاش وزارت کار در تهران با حضور سهامداران ،اعضای هیأت مدیره و نمایندگان بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

   در این جلسه اکثریت سهامداران با تنفیذ افزایش سرمایه مورخ 29/4/1390 و اقدامات قبلی صورت گرفته موافقت نمودند .در ادامه این جلسه ،باتوجه به دستور بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر اعلام اساسنامه جدید مصوبه شورای پول و اعتبار به بانکهای خصوصی جهت تصویب ، با عنایت به اینکه سهامداران بانک از مفاد اساسنامه مذکور آگاهی نداشتند موضوع از دستور جلسه خارج و مقرر شد این اساسنامه از طریق سایت بانک مرکزی و یا از طرق دیگر جهت بررسی در اختیار ایشان قرار گیرد تا در مجمع عمومی آتی نسبت به آن تصمیم گیری به عمل آید.

    


   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: