• سامانه های بانکداری مدرن
  • خدمات بانکداری الکترونیک
  • دسته بندی مناقصات/مزایدات
  • سامان
   اطلاعات اولیه
   سازمان برگزار کننده : سامان حوزه مناقصه/مزایده : ---
   نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
   اطلاعات مناقصه/مزایده
   عنوان : سامان
   واحد منتشر کننده : سامان
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ تاریخ آخرین تغییرات : ---
   رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
   محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران
   نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : رایگان مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۱/۰۵/۲۷
   مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
   گروه : عمومی
   قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
   مبلغ ضمانت(ریال) : ---
   اطلاعات تکمیلی
   توضیحات : ---
   نحوه ضمانت : ---
   شرایط شرکت کنندگان : ---
   شرایط دریافت اسناد : ---
   فایل های مناقصات :
   تصویر اگهی : سامان
   اصلاحیات مناقصه/مزایده