• سهامداران

   سهامداران

   تاریخچه:
   در تاریخ 1389/11/24 پذیره نویسی عمومی سهام بانک ایران زمین از طریق کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور و بازار فرابورس ایران انجام شد. سرمایه اولیه بانک مبلغ دو هزار میلیارد ریال که سهم مؤسسین 51.75 درصد (به ارزش 1035 میلیارد ریال) و سهم پذیره نویسان عمومی 48.25 درصد (به ارزش 965 میلیارد ریال) درنظر گرفته شد. بانک ایران زمین پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1390/03/25 بعنوان سی وپنجمین نماد معاملاتی درفهرست نرخ های بازار دوم فرابورس ایران درج گردید و در تاریخ 1390/07/05 معاملات بانک در نماد وزمین آغاز شد .
   سهام بانک در یک نگاه:
   • نماد معاملاتی: وزمین
   • بازار: بازار پایه ب فرابورس
   • صنعت: بانک ها و مؤسسات اعتباری
   • سرمایه ثبت شده فعلی: چهار هزار میلیارد ریال
   • تعداد، نوع و ارزش اسمی هر سهم: چهار میلیارد سهم عادی با نام.ارزش اسمی هر سهم، 1000 ریال می باشد.
   جهت اطلاع از آخرین قیمت سهام بانک ایران زمین و وضعیت معاملات به تابلوی قیمت ها در پایگاه اطلاع رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه فرمائید.