•  
  • فهرست اخبار
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   بدلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 94/04/31، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 93/12/29، رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 28 بهمن ماه 1394 در محل هتل بزرگ تهران تشکیل می شود.

   آگهی لغو مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 94/10/30

   آگهی لغو مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 94/10/30

   به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1393/12/29، در روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۳۰ تشکیل نمی شود.

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   بدلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 94/04/31، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 93/12/29، رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 30 دی ماه 1394 در محل هتل بزرگ تهران تشکیل می شود.

   صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/09/25

   صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/09/25

   جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با دستور جلسه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره در ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1394/09/25 تشکیل شد.

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین برای انتخاب اعضای هیئت مدیره، رأس ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 25 آذرماه 1394 در محل هتل بزرگ تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان شهید مطهری تشکیل می شود.

   به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1394/04/31

   به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1394/04/31

   مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 93/12/29 شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام) در تاریخ 94/04/31 باتوجه به عدم احراز حد نصاب سهامداران حاضر، رسمیت نیافت و تشکیل آن به نوبت دوم موکول گردید.

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1393/12/29

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1393/12/29

   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393، رأس ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 31 تیر ماه 1394 در محل هتل بزرگ تهران به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان شهید مطهری تشکیل می شود.

   اطلاعیه اتمام مهلت پرداخت سود سهام سال 92 از طریق کلیه شعب بانک ایران زمین

   اطلاعیه اتمام مهلت پرداخت سود سهام سال 92 از طریق کلیه شعب بانک ایران زمین

   به اطلاع سهامداران محترم می رساند مهلت پرداخت سود سهام بانک ایران زمین - مربوط به سال 92 - از طریق تمامی شعب این بانک در تاریخ 1394/03/01 به اتمام می رسد.

   اطلاعیه پرداخت سود سهام شرکت بانک ایران زمین

   اطلاعیه پرداخت سود سهام شرکت بانک ایران زمین

   به اطلاع سهامداران محترم می رساند، سهامدارانی که در تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 93/04/31 سهامدار بانک ایران زمین بوده اند، می توانند طبق برنامه زمان بندی اعلام شده سود سهام خود را دریافت نمایند.

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین(نوبت دوم)

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (نوبت دوم)

   نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام) جهت تغییر اساسنامه، رأس ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 26 شهریور ماه 1393 در محل تهران، خیابان فاطمی، نبش خیابان حجاب، هتل لاله، سالن گلزار تشکیل می شود.