•  
  • فهرست اخبار
   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین

   مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) جهت تغییر اساسنامه، رأس ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 31 تیر ماه 1393 در محل سالن تلاش، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود.

   آگهی توزیع اوراق سهام جدید

   آگهی توزیع اوراق سهام جدید

   به استحضار کلیه سهامداران محترم بانک ایران زمین می رساند، با توجه به ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 2,000 میلیارد ریال به 4,000 میلیارد ریال موضوع مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/04/29، گواهی سپرده سهام جدید از تاریخ 93/02/13 به شرح زیر آماده توزیع است.

   اعلامیه پرداخت مانده بهای فروش حق تقدم استفاده نشده

   اعلامیه پرداخت مانده بهای فروش حق تقدم استفاده نشده

   به اطلاع می رساند، سهامدارانی که از حق تقدم سهام خود در مهلت مقرر (90/05/17 لغایت 90/09/23) استفاده ننموده اند، می توانند از تاریخ 93/02/13 به شرح زیر مانده وجه حاصل از فروش حق تقدم سهام خود را دریافت نمایند.

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (اصلاحیه)

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (اصلاحیه)

   به اطلاع سهامداران محترم می رساند، دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین مورخه 1392/08/15 به شرح ذیل اصلاح و الحاق گردید.

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین

   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین

   مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1392/08/15 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود.

   اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/04/30

   اطلاعیه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/04/30

   به اطلاع سهامداران محترم بانک ایران زمین می رساند، مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین با موضوع تغییر اساسنامه در ساعت 18 روز یکشنبه 1392/04/30 بعلت عدم حد نصاب سهامداران تشکیل نگردید و به وقت دیگری موکول شد.

   صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 1391/12/30 بانک ایران زمین مورخ 1392/04/30

   صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 1391/12/30 بانک ایران زمین مورخ 1392/04/30

   جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با حضور 55/88 درصد از سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در ساعت 17 عصر روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 تشکیل شد.

   آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1391/12/30 و اعلام تاریخ جدید

   آگهی لغو مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1391/12/30 و اعلام تاریخ جدید

   به اطلاع سهامداران می رساند، زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391، از روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 به روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 ساعت 17 تغییر یافته است.

   آگهی لغو مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین و اعلام تاریخ جدید

   آگهی لغو مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین و اعلام تاریخ جدید

   به اطلاع سهامداران می رساند، زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین از روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 به روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 ساعت 18 تغییر یافته است.

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1391/12/30

   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1391/12/30

   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391، رأس ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پارک وی تشکیل می شود.